Tiêu điểm

Infographic: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 2/2021


Mặc dù trong tháng có kỳ nghỉ Tết kéo dài và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 tiếp tục có bước chuyển biến tích cực.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:baochinhphu.vn Copy link
Bài viết liên quan