Tiêu điểm
Ổn định giá thu mua sữa từ 12.000 - 14.500 đồng/kg
Theo kết quả thực hiện chuỗi liên kết chăn nuôi bò sữa trong năm 2021 trên địa bàn huyện Đơn Dương, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đã thu mua 100% sản phẩm sữa bò tươi của nông hộ chăn nuôi ...
Thương hiệu uy tín