Tiêu điểm
Sơn La: Đẩy mạnh quản lý vốn vay hỗ trợ nông dân
Ngày 30/11, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và thực hiện ủy thác ngân hàng thông qua tổ chức Hội Nông dân năm 2023.
Thương hiệu uy tín