Tiêu điểm
Đưa nông sản lên sàn - Còn nhiều việc phải làm
Theo kế hoạch, trong năm 2022 tất cả sản phẩm nông nghiệp của tỉnh sẽ được phấn đấu đưa lên sàn thương mại điện tử (STMĐT). Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu này.
Thương hiệu uy tín