Tiêu điểm
Lâm Đồng công nhận thêm 8 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 2310/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) Lâm Đồng năm 2021.
Video
Thương hiệu uy tín