Tiêu điểm
Lai Châu: Đàn dê sinh sản đến với hộ nghèo ở Khoen On
30 hộ dân nghèo người dân tộc Thái ở bản Sàng, bản Đốc, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã được nhận hỗ trợ dê giống để phát triển sản xuất.
Thương hiệu uy tín