Tiêu điểm
Giá xăng dầu ngày 14/3: Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Giá xăng dầu ngày 14/3: Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ điều hành. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg và không trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Video