Tiêu điểm
Nhiều điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Đam Rông

Nhiều điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Đam Rông

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã khích lệ bà con nông dân trên địa bàn huyện Đam Rông liên kết đầu tư sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Cũng từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu.

HTX giúp nông dân xóa bỏ tư duy 'đèn nhà ai nhà ấy rạng'

HTX giúp nông dân xóa bỏ tư duy 'đèn nhà ai nhà ấy rạng'

Những vấn đề nội tại của sản xuất và tiêu thụ nông sản trong thời gian gần đây cho thấy, việc thay đổi tư duy, từ sản xuất đến tiêu dùng theo chuỗi giá trị hàng hóa, thúc đẩy người dân tham gia HTX là việc ngày càng cấp bách. Điều này cũng sẽ hướng sản xuất đến chất lượng, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường thay vì chú trọng xuất khẩu tiểu ngạch như hiện nay.

Trồng hoa làm rau cho thu nhập khá

Trồng hoa làm rau cho thu nhập khá

Một vườn hoa kim châm vàng tươi rực nắng mang lại thu nhập đều đặn cho người nông dân. Loài hoa thường được trồng như cây cảnh đang là cây trồng chủ lực tại vườn một nông hộ vùng xa.