Tiêu điểm
Nông dân xứ Nghệ tự tin làm nông nghiệp sạch

Nông dân xứ Nghệ tự tin làm nông nghiệp sạch

Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, ngành nông nghiệp thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, thúc đẩy liên kết, thành lập các HTX để nâng cao giá trị canh tác cho người dân.

Đồng bào vùng cao Thanh Hóa ‘sống khỏe’ nhờ cây dược liệu

Đồng bào vùng cao Thanh Hóa ‘sống khỏe’ nhờ cây dược liệu

Với tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu và chủ trương phát triển cây dược liệu đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tăng giá trị sản xuất nông nghiệp tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, đồng bào vùng cao đã chuyển từ tập quán canh tác nhỏ lẻ, tự phát sang mô hình liên kết hợp tác sản xuất hàng hóa hiện đại, từ đó tăng thu nhập, cuộc sống ngày càng “khỏe” hơn...