Tiêu điểm
HTX vượt thách thức để bán hàng trên môi trường số

HTX vượt thách thức để bán hàng trên môi trường số

Việc mở một gian hàng trên các trang thương mại điện tử, nhất là các sàn thương mại điện tử xuyên biến giới về mặt kỹ thuật vẫn còn những khó khăn nhất định đối với một số HTX. Đi liền với đó là làm sao để gian hàng vận hành tốt, có nhiều người mua hàng cũng là vấn đề được nhiều HTX đang quan tâm.

Phát huy sức mạnh của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Phát huy sức mạnh của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Nếu như nhanh chóng tháo gỡ được những khó khăn về hướng dẫn thành lập, hoạt động, tổ chức của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thì mô hình này sẽ phát huy được hết vai trò tiếp sức cho khu vực kinh tế tập thể, từ đó góp phần đưa kinh tế tập thể phát triển như kỳ vọng.