Tiêu điểm
HTX Nhân Hòa: Sản xuất sạch 'nâng chất' trái mắc ca

HTX Nhân Hòa: Sản xuất sạch 'nâng chất' trái mắc ca

Mô hình sản xuất của HTX Mắc ca Nhân Hòa (Đăk Tô, Kon Tum) đang được đánh giá cao vì góp phần nâng cao diện tích, chất lượng cây mắc ca của cả nước. Đặc biệt, việc thành viên HTX áp dụng quy trình sản xuất VietGAP giúp bảo vệ môi trường, đưa sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu.

Làm giàu từ cây thức ăn chăn nuôi

Làm giàu từ cây thức ăn chăn nuôi

Mô hình trồng ngô lấy thân phục vụ chế biến thức ăn gia súc cung cấp cho các HTX, cơ sở chăn nuôi đang mở ra cơ hội thoát nghèo, làm giàu cho hàng trăm hộ nông dân, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.