Tiêu điểm
Hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới

Hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới

Để hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào cho doanh nghiệp, đối với các dự án đầu tư mới, căn cứ các qui định pháp luật hiện hành, ngày 1/4/2021, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp khó khăn do Covid-19: Băn khoăn về chính sách hỗ trợ

Doanh nghiệp khó khăn do Covid-19: Băn khoăn về chính sách hỗ trợ

Theo tổng hợp, đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã thực hiện, tính đồng bộ và tính nhất quán của một số chính sách còn khiến cộng đồng doanh nghiệp nhiều băn khoăn.