Tiêu điểm
Nhiều chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Nhiều chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, nhiều đại biểu đã có những chia sẻ, đề xuất về công tác thanh niên, phát triển hơn nữa nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Thủ đô và cả nước.

Chính sách phù hợp giúp nâng vị thế của HTX

Chính sách phù hợp giúp nâng vị thế của HTX

Để kinh tế tập thể, HTX tham gia sâu và phát triển hiệu quả chuỗi giá trị hàng hóa, từ đó thúc đẩy khu vực này phát triển bền vững, cần có những chính sách với điều kiện thông thoáng hay những chính sách mang tính đòn bẩy để mô hình này phát huy lợi thế trong liên kết sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội.

Năm 2025, khởi công 1-2 dự án cải tạo chung cư cũ

Năm 2025, khởi công 1-2 dự án cải tạo chung cư cũ

Mục tiêu là cuối năm 2024 phải chọn được nhà đầu tư để năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ. Điều quan trọng là phải chọn đúng nhà đầu tư đủ năng lực và có thể thực hiện dự án trong thời gian khoảng 3 năm để người dân không phải tạm cư quá dài.

Video