Tiêu điểm
Sửa đổi Luật HTX cần tạo điều kiện thu hút thành viên

Sửa đổi Luật HTX cần tạo điều kiện thu hút thành viên

Phát triển thành viên đang là bài toán nan giải đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX. Việc Luật HTX năm 2012 với những quy định chưa phù hợp thực tiễn, chống chéo với các luật liên quan cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người chưa thấy hứng thú và chưa gắn bó lâu dài với HTX.

Những quy định có hiệu lực từ tháng 2/2023

Những quy định có hiệu lực từ tháng 2/2023

Xuyên tạc lịch sử trên phim bị phạt đến 100 triệu đồng; người lao động mắc ung thư được lĩnh BHXH một lần ngay sau khi nghỉ việc; nhiều trường hợp được miễn lệ phí đăng ký thường trú...