Tiêu điểm
Cạnh tranh xuất khẩu sang Canada bằng sản phẩm mới lạ

Cạnh tranh xuất khẩu sang Canada bằng sản phẩm mới lạ

Muốn xuất khẩu thuận lợi sang Canada, các doanh nghiệp ngoài quan tâm đến yếu tố chất lượng, xuất xứ còn phải quan tâm đến tính độc đáo, mới lạ của sản phẩm để nâng tính cạnh tranh và thu hút người tiêu dùng, đồng thời nâng cao khả năng hưởng các ưu đãi thuế quan từ Hiệp định thương mại CPTPP.