Tiêu điểm
Ngành điều vẫn gặp khó

Ngành điều vẫn gặp khó

Niên vụ điều 2021 sắp bắt đầu, trong khi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn thế giới, đặc biệt là tại các thị trường chính, báo hiệu một năm nhiều khó khăn của ngành điều Việt Nam.