Tiêu điểm
Đến lúc bỏ quy định lãi suất tiền gửi USD 0%?

Đến lúc bỏ quy định lãi suất tiền gửi USD 0%?

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) kiến nghị Ngân hàng Nhà nước bỏ quy định lãi suất tiền gửi USD 0%/năm hiện nay, do các công ty hoạt động tại Việt Nam liên tục chịu chi phí cơ hội liên quan đến tiền gửi USD.

Lợi thế xuất khẩu cho doanh nghiệp chế biến sâu nông sản

Lợi thế xuất khẩu cho doanh nghiệp chế biến sâu nông sản

Dù xuất khẩu gặp khó, nhưng vẫn có một số doanh nghiệp Việt nhờ tận dụng được lợi thế về chế biến sâu nông sản nên đơn hàng vẫn kín cho cả năm. "Bí quyết" là những doanh nghiệp này biết gắn chặt vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến, có đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) để phát triển sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao.