Tiêu điểm
Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh bàn giao đất cho Công ty Bình Dương trước khi tỉnh có quyết định thu hồi và giao đất

Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh bàn giao đất cho Công ty Bình Dương trước khi tỉnh có quyết định thu hồi và giao đất

Cùng ngày ra thông báo về hàng loạt sai phạm tại dự án VSIP Bắc Ninh do Công ty Đệ Tam là nhà đầu tư, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ban hành Thông báo kết luận Thanh Tra phần dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh do Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bình Dương làm nhà đầu tư.