Tiêu điểm
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu bia trên mạng xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu bia trên mạng xã hội

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về phòng, chống tác hại của rượu, bia.