Tiêu điểm
Doanh nghiệp Việt trước sức ép cạnh tranh để giữ thị trường ‘sân nhà’

Doanh nghiệp Việt trước sức ép cạnh tranh để giữ thị trường ‘sân nhà’

Các nhãn hàng quốc tế có tiềm lực tài chính mạnh, đầu tư nhiều vào công nghệ vẫn không ngừng nỗ lực gia tăng sự hiện diện, mở rộng nhanh chuỗi hệ thống ở Việt Nam. Điều này càng làm tăng thêm sức ép cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong việc phải giữ cho được thị trường “sân nhà” giữa bối cảnh gặp nhiều khó khăn.