Tiêu điểm
Tập trung nguồn lực khôi phục và thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Tập trung nguồn lực khôi phục và thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Ngày 6/12, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022.

Các cơ quan báo chí lan tỏa tín hiệu tích cực, điểm sáng trong khôi phục phát triển kinh tế

Các cơ quan báo chí lan tỏa tín hiệu tích cực, điểm sáng trong khôi phục phát triển kinh tế

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, thời gian qua các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền, lan tỏa những tín hiệu tích cực, điểm sáng trong khôi phục phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Nghệ An.

Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực

Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực

Theo Bộ Công Thương, sau nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội, triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước đã xây dựng và triển khai Kế hoạch an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid -19 để từng bước phục hồi, phát triển công nghiệp trong trạng thái mới.