Tiêu điểm
Đề xuất sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Đề xuất sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trên cơ sở kế thừa các quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019, sửa đổi các hành vi không còn phù hợp, bổ sung các hành vi mới được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản được sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua.

Trồng rau '4 đúng' để có môi trường '3 sạch'

Trồng rau '4 đúng' để có môi trường '3 sạch'

Nhờ HTX nông nghiệp Tây Bình áp dụng mô hình nông nghiệp sạch phát triển có hiệu quả và bền vững mà môi trường sinh thái tại xã Vĩnh Chánh (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) được cải thiện, thu nhập của người dân cũng ngày nâng cao hơn trước.

Nông dân hợp tác làm giàu

Nông dân hợp tác làm giàu

Việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân hợp tác làm giàu” đã giúp các hội viên nông dân trên địa bàn TP Đà Lạt trao đổi kinh nghiệm sản xuất, liên kết tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Từ đó, nông hộ làm giàu trên chính mảnh đất của mình.