Tiêu điểm
Hơn 915 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động TP HCM

Hơn 915 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động TP HCM

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM dự kiến chi hơn 915 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để chăm lo cho hơn 475.000 trường hợp thuộc chính sách, hưu trí, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ mồ côi, thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Video