Tiêu điểm
Nước muối ưu trương có thể tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh

Nước muối ưu trương có thể tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh

Nước muối không phải là một loại kháng sinh vì không thể giết chết vi khuẩn ngay lập tức khi tiếp xúc. Thói quen súc miệng nước muối rất tốt nhờ tác dụng kiềm hóa. Điều này có nghĩa là nước muối làm tăng độ pH trong miệng, giúp ngăn chặn sự tăng sinh của vi khuẩn, do hầu hết các vi khuẩn đều thích môi trường axit.