Tiêu điểm
Nghề phụ bán hàng không thuộc diện được hỗ trợ

Nghề phụ bán hàng không thuộc diện được hỗ trợ

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Kim Tím (tỉnh Đồng Tháp), gia đình bà có 2 lao động tự do, 1 người là thợ hồ và 1 người phụ bán hàng, nhưng cán bộ xã ghi danh sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 chỉ có 1 người và đến nay gia đình bà vẫn chưa được nhận tiền trợ cấp, trong khi các hộ gia đình khác thì đã được hưởng trợ cấp.