Tiêu điểm
Doanh nghiệp Việt trước sức ép cạnh tranh để giữ thị trường ‘sân nhà’

Doanh nghiệp Việt trước sức ép cạnh tranh để giữ thị trường ‘sân nhà’

Các nhãn hàng quốc tế có tiềm lực tài chính mạnh, đầu tư nhiều vào công nghệ vẫn không ngừng nỗ lực gia tăng sự hiện diện, mở rộng nhanh chuỗi hệ thống ở Việt Nam. Điều này càng làm tăng thêm sức ép cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong việc phải giữ cho được thị trường “sân nhà” giữa bối cảnh gặp nhiều khó khăn.

Mối lo doanh nghiệp FDI loại dần chăn nuôi nhỏ lẻ khỏi cuộc chơi

Mối lo doanh nghiệp FDI loại dần chăn nuôi nhỏ lẻ khỏi cuộc chơi

Sự bành trướng của các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) vào ngành chăn nuôi ở Việt Nam những tưởng sẽ đóng góp tích cực cho quá trình đưa ngành này hội nhập. Thế nhưng, thực chất có những doanh nghiệp FDI với việc liên kết “giả”, giành giật “miếng bánh” thị phần, đã gây thiệt hại không nhỏ đến đời sống của các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và có thể loại dần họ ra khỏi cuộc chơi không cân sức này.