Tiêu điểm
Nông nghiệp đô thị hóa giải quyết thách thức về an ninh lương thực

Nông nghiệp đô thị hóa giải quyết thách thức về an ninh lương thực

Là thủ đô của cả nước, Hà Nội ngày càng phát triển hiện đại, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nhưng điều này cũng khiến thành phố đứng trước thực trạng là đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, gây áp lực nên vấn đề bảo đảm an ninh lương thực cho người dân. Để giải quyết vấn đề này, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng đô thị là điều tất yếu mà thành phố đã và đang làm.