|
  • :
  • :
Đạt chứng nhận vùng rau VietGAP không hề dễ

Đạt chứng nhận vùng rau VietGAP không hề dễ

Những năm qua, việc quản lý, cấp giấy chứng nhận VietGAP cho các vùng trồng trọt (chủ yếu là rau, củ, quả) được ngành nông nghiệp Hà Nội đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đến nay, chưa ghi nhận cơ sở nào vi phạm, bị thu hồi giấy chứng nhận này.

Video