|
  • :
  • :
Sản xuất tuần hoàn: Chìa khóa phát triển nông nghiệp bền vững

Sản xuất tuần hoàn: Chìa khóa phát triển nông nghiệp bền vững

Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đang là một giải pháp hợp lý nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Đồng thời, giúp giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ sinh thái và sức khỏe con người…

Sản xuất nông nghiệp nhà lưới, nhà màng, hướng phát triển bền vững tại Lai Châu

Sản xuất nông nghiệp nhà lưới, nhà màng, hướng phát triển bền vững tại Lai Châu

Tăng hệ số sử dụng đất, giảm thiểu sâu bệnh hại cây trồng và cho ra thị trường các sản phẩm sạch, chất lượng, đó là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bằng nhà màng, nhà lưới. Hiệu quả của mô hình này đang là hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp tại Lai Châu và được kỳ vọng sẽ mở ra một tương lai mới cho người nông dân ở tỉnh biên giới này.

Video