|
  • :
  • :
Đợt 11, Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ 19.292 liều vắc xin phòng Covid-19

Đợt 11, Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ 19.292 liều vắc xin phòng Covid-19

Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ 19.292 liều vắc xin phòng Covid-19 đợt 11 năm 2021 cho các cơ sở tiêm chủng trong ngành gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng và Trung tâm Y tế 12 huyện, thành phố trong tỉnh để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo quy định.  

Video