Tiêu điểm

Hỗ trợ máy cày và heo giống cho đồng bào dân tộc thiểu số


UBND huyện An Lão sẽ hỗ trợ xã An Nghĩa 100 triệu đồng để mua 5 máy cày làm đất, hỗ trợ cho 15 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trong xã, tạo điều kiện cho các hộ này dùng chung, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

UBND huyện An Lão sẽ hỗ trợ xã An Nghĩa 100 triệu đồng để mua 5 máy cày làm đất, hỗ trợ cho 15 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trong xã, tạo điều kiện cho các hộ này dùng chung, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Xã An Nghĩa là xã thuộc nhóm xã nghèo nhất của huyện An Lão, gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện canh tác còn lạc hậu, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Huyện cũng đã hỗ trợ 119 con heo đen giống cho 21 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã An Trung và xã An Vinh để phát triển kinh tế hộ gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Kinh phí mua heo giống từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

HOÀNG NAM QUỐC

 

 

Nguồn:www.baobinhdinh.com.vn Copy link
Bài viết liên quan