Tiêu điểm

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2015


Sáng 11-8, Đảng bộ Học viện Chính trị khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy học viện đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức, các lực lượng trong toàn học viện, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ học viện lần thứ XV đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đảng bộ học viện thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học... Học viện 5 năm liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; vị thế, uy tín của học viện ngày càng nâng cao, xứng đáng là một trung tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia.

Thượng tướng Trần Quang Phương và các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và đi vào chiều sâu các mặt công tác, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; xây dựng Đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực; không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của học viện… Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo hằng năm; phấn đấu 85% trở lên bài giảng đạt khá và tốt, trong đó 35 - 40% đạt tốt. Hằng năm có 15 - 20% giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp học viện. Trong nhiệm kỳ có 15 - 20 đồng chí đạt danh hiệu Nhà giáo Giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Kết quả thi kết thúc học phần (môn học), thi tốt nghiệp, đánh giá khóa luận, luận văn, luận án: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi trở lên (tỷ lệ giỏi đạt trên 3%). Có lộ trình từng bước phấn đấu đạt tiêu chuẩn Nhà trường thông minh…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận, chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ học viện đạt được trong 5 năm qua.

Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Học viện Chính trị tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng có tính nguyên tắc về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tiếp tục lãnh đạo đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa phù hợp với từng đối tượng, cấp học, bậc học; chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy, học và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm đội ngũ cán bộ được đào tạo tại học viện ra trường phát huy tốt vai trò, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt lộ trình xây dựng tiêu chí nhà trường thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự.

Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu, Đảng bộ học viện lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hướng hoạt động nghiên cứu khoa học vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của học viện. Nâng cao chất lượng các công trình khoa học, tập trung đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng; nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn mới; cung cấp những luận cứ khoa học về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá xây dựng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, nâng tỷ lệ cán bộ, giảng viên có học hàm, học vị thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, tương xứng với vị thế, uy tín và đáp ứng với chức năng, nhiệm vụ của học viện.

 

Nguồn:www.qdnd.vn Copy link
Bài viết liên quan