Tiêu điểm

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới


Cuối tuần qua, Ðoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương. Qua đó, ghi nhận những kết quả nổi bật và cả khó khăn trong quá trình đưa nông thôn đi lên, đổi mới.

 

Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí

Đến cuối năm 2019, huyện Phù Cát có 12/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Với mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2021, huyện quyết tâm 4 xã còn lại cũng đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác xây dựng NTM tại xã Cát Thắng, huyện Phù Cát.

Mặt khác, huyện Phù Cát cũng đang thực hiện xây dựng NTM nâng cao đối với xã Cát Tài. Đến nay, xã đạt 12/13 tiêu chí NTM nâng cao. Riêng tiêu chí cảnh quan - môi trường, xã Cát Tài đang nỗ lực hoàn thiện vào cuối năm 2020, đặc biệt là chỉ tiêu hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung. Đến nay, xã Cát Tài đạt được một số kết quả nổi bật như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,5%, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp hơn 90%...

Với huyện miền núi An Lão, dù công tác huy động vốn đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn chế, vốn lồng ghép của cấp trên chưa được bố trí kịp thời, song huyện cũng đang nỗ lực cho các tiêu chí. Huyện đã có 1/8 xã đạt chuẩn NTM về tiêu chí giao thông; 5/8 xã đạt chuẩn NTM về tiêu chí thủy lợi; 8/8 xã có trên 98% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Bình quân thu nhập năm 2019 đạt 30,5 triệu đồng/người, tăng 12,5 triệu đồng so với năm 2010. Đến nay, có 1/8 xã đạt chuẩn mức thu nhập theo quy định NTM; 1/8 xã đạt chuẩn tỷ lệ hộ nghèo theo quy định (dưới 5%).

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Tại Tây Sơn, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã triển khai thực hiện 2 chương trình khuyến nông (lai tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ xây dựng bể khí sinh học thuộc Dự án LCASP) và 47 mô hình (30 mô hình trồng trọt, 17 mô hình chăn nuôi). Từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp chương trình xây dựng NTM, huyện đã triển khai đến các xã 47 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất về chăn nuôi bò thịt và chăn nuôi bò lai sinh sản với 781 hộ tham gia.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công trình chợ Bình Thành (huyện Tây Sơn).

Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, ông Hồ Thành Phi cho biết thêm: Địa phương cũng thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút DN đầu tư vào địa bàn nông thôn. Các xã Tây Thuận, Tây Giang và Bình Tân đã liên kết với Nhà máy Đường An Khê ký hợp đồng đầu tư và thu mua mía với các hộ nông dân. Các xã Bình Nghi, Tây Vinh, Tây Bình và Bình Hòa đã liên kết với Trang trại Bò sữa Vinamilk Bình Định ký hợp đồng đầu tư và thu mua bắp sinh khối với hộ nông dân. HTXNN Thượng Giang liên kết với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ sản xuất lúa giống thuần ANS1 tại xã Tây Giang. Công ty TNHH Dịch vụ Huỳnh Phát triển khai Đề án liên kết tạo vùng nguyên liệu gắn với cấp chứng chỉ rừng (FSC) với các xã: Tây Thuận, Tây Giang, Bình Thành, Tây Phú, Vĩnh An, Bình Tân, Bình Thuận...

Huyện An Lão đã triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2016 - 2021 nhằm cơ cấu, sắp xếp lại việc tổ chức sản xuất một số cây trồng, vật nuôi hiện có. Đồng thời đưa vào tổ chức sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và gây trồng một số cây trồng mới có giá trị kinh tế cao như bơ Booth, bưởi da xanh, cam xoàn, sầu riêng; triển khai Dự án khôi phục cây dâu tằm, phát triển diện tích lúa lai, nuôi bò thịt chất lượng cao, heo đen, nuôi gà trên nền đệm lót sinh học.

 

 

Ðoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng ghi nhận các khó khăn trong việc triển khai xây dựng NTM mà các địa phương phản ảnh. Ðơn cử như: Việc hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều, thiếu bền vững; quy mô sản xuất của các hộ dân còn nhỏ lẻ, manh mún; chưa có nhiều DN tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Vấn đề môi trường nông thôn ở một số nơi chưa được xử lý tốt, gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường nông thôn và sức khỏe của người dân. Việc huy động nguồn lực, bố trí nguồn vốn của địa phương để lồng ghép thực hiện chương trình xây dựng NTM còn hạn chế, nhất là huy động vốn trong nhân dân...

 

NGUYỄN MUỘI

 

Nguồn:www.baobinhdinh.com.vn Copy link
Bài viết liên quan