Tiêu điểm

3 dự án nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng


Trên địa bàn tỉnh, việc phát triển nhà ở xã hội thời gian qua được phát triển tập trung tại thành phố Đà Lạt với 3 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, với tổng diện tích sàn xây dựng là 21.601 m2, số căn hộ là 318 căn, gồm: Dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Chung cư Ngô Quyền, diện tích sàn xây dựng 13.094 m2, số căn hộ là 210 căn; dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp trong đô thị tại số 32 Đào Duy Từ, với số căn hộ là 66 căn; dự án Chung cư nhà ở xã hội Phú Thịnh tại số 4 Huyền Trân Công Chúa, với diện tích sàn xây dựng là 3.623 m2, số căn hộ là 42 căn.

Triển khai Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Sở Xây dựng đã xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, hiện đang rà soát hoàn chỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh làm cơ sở kêu gọi đầu tư. Dự kiến trong năm 2021 này sẽ ban hành kế hoạch và kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư giai đoạn 2021 - 2025.

 

 

Nguồn:baolamdong.vn Copy link
Bài viết liên quan