Tiêu điểm

Nhiều sai phạm trong công tác giao khoán đất lâm nghiệp


Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Phi Liêng, Đam Rông đã giao khoán đất lâm nghiệp để trồng rừng 135 (đất lâm nghiệp giao để trồng rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ) với diện tích 79,08 ha cùng 29 hộ nhận khoán, tuy nhiên nhiều diện tích bị sang nhượng trái phép, không trồng rừng hoặc trồng các loại cây công nghiệp, hoa màu.

Đất giao khoán 135 của Ban QLRPH Phi Liêng không trồng rừng hoặc trồng các loại cây công nghiệp, hoa màu
Đất giao khoán 135 của Ban QLRPH Phi Liêng không trồng rừng hoặc trồng các loại cây công nghiệp, hoa màu
 
Việc giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ được UBND huyện Đam Rông giao cho 3 đơn vị chủ rừng là Ban QLRPH Sêrêpốk, Ban QLRPH Phi Liêng và Hạt Kiểm lâm huyện. 
Kết quả thanh tra đột xuất đối với Ban QLRPH Phi Liêng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình giao khoán, giao đất trồng rừng.
Từ năm 2008 đến 2017, Ban QLRPH Phi Liêng đã thiết kế, lập phương án giao khoán đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình để trồng rừng 135. Sau khi ký hợp đồng, đơn vị đã lập biên bản bàn giao đất, họa đồ vị trí đất cho các hộ trồng rừng. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm giao đất, nhiều diện tích đã bị “phù phép” để sử dụng cho những mục đích khác nhau.
Đối với toàn bộ diện tích đất giao trồng rừng là 79,08 ha có 30,48 ha diện tích thành rừng được khai thác; sau khai thác trồng lại 18,33 ha rừng; 5,25 ha là cà phê kinh doanh; 3,1 ha là cà phê dưới 2 năm tuổi; 2 ha là hoa màu, dược liệu; 1,8 ha đất trống. Hiện trạng tại thời điểm thanh tra, có 25,23 ha là rừng trồng; 31,2 ha là cà phê kinh doanh; 4,5 ha là cà phê dưới 2 năm; 8,4 ha là hoa màu; 5,1 ha là đất trồng; đáng chú ý trong đó có cả nhà, sân phơi, đường đi 1,05 ha.
Điều đáng nói là đất rừng 135 có hiện tượng mua bán, sang nhượng trái phép. Cụ thể, đã có 1 trường hợp sang nhượng đất lâm nghiệp được giao khoán trồng rừng với diện tích là 1,2 ha (hộ ông Nguyễn Văn Quang đã sang nhượng rồi về quê ngoài Bắc sinh sống). Diện tích bị lấn chiếm trồng cà phê chủ yếu các hộ tái chiếm do trước đây các hộ đã phá rừng làm rẫy trên diện tích này sau đó được thiết kế để giao khoán trồng rừng.
Hay trường hợp của ông Ninh Văn Chương (thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng) được Ban QLRPH Phi Liêng ký hợp đồng giao khoán 3,5 ha đất rừng và đất lâm nghiệp tại Khoảnh 1 lô d, TK 216. Theo đó, ông Chương có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và trồng rừng trên diện tích được giao khoán. Thế nhưng, qua kiểm tra mới đây của cơ quan chức năng, hầu như toàn bộ diện tích rừng mà ông Chương quản lý ông không thực hiện trồng rừng theo như hợp đồng mà sử dụng diện tích trên để trồng cà phê. Hiện tại có 0,3 ha muồng trồng xen cà phê đạt mật độ và 3,2 ha cà phê lâu năm do ông Vũ Đình Thi thường trú Tân Hà - Lâm Hà canh tác và chăm sóc.
Để xảy ra nhiều sai phạm, Ban QLRPH Phi Liêng đã thanh lý hợp đồng trồng rừng cùng 18 trường hợp nhận đất trồng rừng với diện tích 56,58 ha (14 trường hợp thực hiện hợp đồng năm 2008 và 4 trường hợp thực hiện hợp đồng năm 2009). Trong số các trường hợp thanh lý hợp đồng có 4 trường hợp hoàn thành trồng rừng và khai thác rừng trồng có nguyện vọng xin thanh lý, có 4 trường hợp hoàn thành trồng rừng và khai thác rừng trồng sau đó để lấn chiếm trồng cà phê, còn lại 10 trường hợp vi phạm hợp đồng, để lấn chiếm trồng cà phê nhưng không thu hồi lại số tiền đã hỗ trợ như hợp đồng đã ký kết.
Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Trưởng Ban QLRPH Phi Liêng cho biết, việc thực hiện dự án giao đất trồng rừng, Ban QLRPH Phi Liêng có lập biên bản đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu các trường hợp nhận khoán phải tổ chức trồng rừng chăm sóc, bảo vệ rừng trồng theo hợp đồng ký kết, không được lấn chiếm đất rừng để trồng cà phê. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã vận động các hộ thực hiện trồng rừng, trồng bổ sung và các hộ cũng đã cam kết trồng rừng, trồng bổ sung đảm bảo mật độ thành rừng. Thực tế các hộ đã trồng rừng nhưng do các lý do khác nhau dẫn đến cây rừng trồng bị chết không đảm bảo mật độ thành rừng. Thậm chí còn có biểu hiện sang nhượng phần đất lâm nghiệp được giao khoán, trồng rừng. 
Trong thời gian tới, Ban QLRPH Phi Liêng sẽ thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp vi phạm hợp đồng, các đối tượng lấn chiếm đất lâm nghiệp, đảm bảo phương án giao khoán đất lâm nghiệp trồng rừng đạt hiệu quả. 
Đối với diện tích đã trồng rừng, trồng xen cây lâm nghiệp, đơn vị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, QLBVR, PCCCR.... nhằm đảm bảo thành rừng theo quy định. Đối với diện tích cà phê kinh doanh và cây trồng trái phép, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động, theo dõi, đôn đốc các hộ dân khẩn trương tiến hành trồng rừng, trồng xen cây lâm nghiệp theo đúng mật độ, mùa vụ, quy trình, kỹ thuật. Đối với đất trống, khẩn trương lên phương án trồng rừng trong mùa mưa năm 2021. Đối với các trường hợp không thực hiện theo đúng phương án giao đất được duyệt và các nội dung cam kết thì đề xuất thu hồi, thanh lý hợp đồng để giao, khoán cho các hộ thật sự có nhu cầu trồng rừng hoặc đưa vào trồng rừng tập trung. 
Chủ trương của UBND huyện Đam Rông là nếu đơn vị, cá nhân nào chưa thực hiện đúng hoặc vi phạm hợp đồng giao khoán theo Nghị định 135 của Chính phủ sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý triệt để. 
 
 
Nguồn:baolamdong.vn Copy link
Bài viết liên quan