Tiêu điểm

Thừa Thiên Huế triển khai mô hình “3 tại chỗ” kết hợp “1 cung đường - 2 điểm đến”


Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định 148/QĐ-BCĐ, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phương án sản xuất “3 tại chỗ” kết hợp “1 cung đường - 2 điểm đến”.

Theo đó, việc áp dụng triển khai hoặc dừng thực hiện phương án do doanh nghiệp chủ động đề xuất dựa trên diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương và điều kiện tài chính, đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thừa Thiên Huế triển khai mô hình “3 tại chỗ” kết hợp “1 cung đường - 2 điểm đến”

Việc áp dụng triển khai hoặc dừng thực hiện phương án do doanh nghiệp chủ động

Phương án phải đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.... Trong đó, đảm bảo các điều kiện: Địa điểm bố trí nơi ở tập trung phải đáp ứng các tiêu chí cần thiết cho hoạt động phòng chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sinh hoạt tại doanh nghiệp; có quy định, nội quy nhằm hướng dẫn, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sản xuất của doanh nghiệp; Phải có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động khi thực hiện phương án.

Người lao động tạm trú tại nơi ở tập trung phải được xét nghiệm và có kết quả âm tính với vi rút SARS-COV-2 trước khi thực hiện tạm trú tại nơi ở tập trung. Doanh nghiệp đã thực hiện ký Bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19; đã thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi cơ sở sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020, kết quả đánh giá xếp loại nhóm nguy cơ lây nhiễm đạt: Rất ít nguy cơ lây nhiễm hoặc Nguy cơ lây nhiễm thấp.

Trước khi thực hiện phương án, doanh nghiệp phải có văn bản đăng ký với Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và UBND các huyện/thị xã nơi có khu công nghiệp, khu kinh tế. Ban quản lý phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xem xét các điều kiện thực tế phù hợp, có văn bản đề xuất BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chấp thuận cho doanh nghiệp thực hiện phương án.

Hầu Tỷ

Bài viết liên quan