Tiêu điểm

Lợi nhuận nuôi cá trên hồ Phúc Thọ gần 1,6 tỷ đồng/năm


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép nuôi trồng thủy sản trên 25 ha diện tích hồ nước Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, lợi nhuận 1.585.000.000 đồng/năm, thời gian dự kiến hoạt động 5 năm. 

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Bình ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà làm chủ đầu tư thuê 25 ha diện tích mặt nước công trình thủy lợi Phúc Thọ nói trên để nuôi các loại cá nước ngọt trong lồng bè, mật độ khoảng 10 con/m3 như: chép, trắm cỏ, rô phi, diêu hồng...

Quy mô cụ thể lắp đặt 5 khung lồng bè, kích thước mỗi khung lồng bè 50 m x 20 m =1.000 m2, nhân thành tổng diện tích lồng bè 5.000 m2. Đồng thời, làm 2 nhà tạm nổi đặt trên 2 khung lồng bè, kích thước mỗi nhà 5 m x 10 m = 50 m2, kết cấu khung thép, ván tôn để chứa thức ăn cho cá… 

 

 
Bài viết liên quan