Tiêu điểm

Máy phun thuốc bảo vệ thực vật khổng lồ ở Công ty CP Mía đường Sông Con


Năm 2019, 2020, Công ty CP Mía đường Sông Con (Tân Kỳ) ứng dụng nhiều máy móc vào quá trình sản xuất mía, trong đó có máy phun thuốc bảo vệ thực vật tầm cao.

Năm 2019, 2020, Công ty CP Mía đường Sông Con (Tân Kỳ) ứng dụng nhiều máy móc vào quá trình sản xuất mía, trong đó có máy phun thuốc bảo vệ thực vật tầm cao.

Bài viết liên quan