Tiêu điểm

Vĩnh Long: Lần đầu tiên có dịch vụ máy bay bón phân


Hiện nay, HTX Làng Nông nghiệp hữu cơ Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm là đơn vị đầu tiên ở Vĩnh Long sử dụng dịch vụ chăm sóc cây lúa bằng máy bay tự động.

Tại xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa diễn ra buổi trình diễn chăm sóc cây lúa bằng máy bay không người lái.

HTX Nông nghiệp Làng hữu cơ Hiếu Thuận đã ký kết với Công ty TNHH MTV Kim Dương Trà Vinh tổ chức buổi trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), bón phân hữu cơ bằng máy bay không người lái.

Buổi trình diễn chăm sóc cây lúa bằng thiết bị bay tự động thu hút hàng trăm lượt người đến xem. Ảnh: Minh Đảm.

Buổi trình diễn chăm sóc cây lúa bằng thiết bị bay tự động thu hút hàng trăm lượt người đến xem. Ảnh: Minh Đảm.

Tại buổi trình diễn hàng trăm nông dân, xã viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Làng Hữu cơ Hiếu Thuận được tận mắt trông thấy công nghệ mới thời 4.0.  Máy bay đã phun phân hữu cơ thay cho công lao động bình thường.

Ông Lê Văn Sơn, Chú tịch Hội đồng quản trị HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận phấn khởi: Bà con thấy rất mới lạ với máy bay phun thuốc BVTV. Thiết bị này sẽ giảm được công lao động, giảm được sự ô nhiễm môi trường cho người sản xuất. HTX sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh giá về hiệu quả, nếu đạt kết quả tốt, sẽ hợp đồng làm dịch vụ với Công ty TNHH MTV Kim Dương Trà Vinh. 

Hiện chi phí phun mỗi 1.000 m2 được phía Công ty cho thuê thiết bị với giá 20 nghìn đồng, bằng với công lao động hiện nay. Vì vậy, HTX sẽ nghiên cứu áp dụng dịch vụ phun thuốc BVTV, phân bón này giúp giảm đáng kể chi phí lao động cho thành viên.

MINH ĐẢM

Nguồn: NN

Bài viết liên quan