Tiêu điểm

Gần 253.600 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”


Sáng 14.1, tại TP Quy Nhơn, Hội khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho tập thể có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Năm 2020, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 879 thôn, làng, khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập cấp thôn, làng, khu phố”; 260 ban khuyến học dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 110 cơ quan, trường học, doanh nghiệp thuộc huyện quản lý và và 696 cơ quan, trường học, doanh nghiệp thuộc xã quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị học tập; gần 253.600 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”.

Trong năm 2020, các cấp hội vận động thu mới quỹ khuyến học 16,6 tỷ đồng, nâng tổng quỹ khuyến học trong năm lên hơn 35 tỷ đồng. Qua đó, đã tổ chức khen thưởng, cấp học bổng cho giáo viên, sinh viên, học sinh vượt khó dạy tốt - học giỏi và hỗ trợ trang thiết bị cho các trường với tổng giá trị hơn 16,7 tỷ đồng. Đồng thời, công tác liên kết, phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể; phối hợp làm công tác khuyến học trong và ngoài nhà trường được quan tâm, chú trọng.

Năm 2021, Hội khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng công tác phối hợp với các hội - đoàn thể; triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”; tăng cường công tác tuyên truyền để chương trình học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập được nâng lên thành ý thức của mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư.

Dịp này, Ban chấp hành Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 9 cá nhân thuộc Hội khuyến học tỉnh Bình Định đã có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020; đồng thời tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 29 cán bộ, hội viên thuộc Hội khuyến học tỉnh Bình Định.

Tin, ảnh: T. KHUY

 

Nguồn:www.baobinhdinh.com.vn Copy link
Bài viết liên quan