|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơn La: Đẩy mạnh quản lý vốn vay hỗ trợ nông dân

Ngày 30/11, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và thực hiện ủy thác ngân hàng thông qua tổ chức Hội Nông dân năm 2023.

Nâng cao kiến thức quản lý vốn vay hỗ trợ nông dân

Tại hội nghị tập huấn, 230 đại biểu là lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La được truyền đạt các nội dung như: Nghiệp vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Quán triệt triển khai hướng dẫn số 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của ngân hàng chính sách xã hội về hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay.

Công văn số 3920/NHCS-TDNN của ngân hàng chính sách xã hội về hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV. Quán triệt việc triển khai Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Hướng dẫn một số nội dung trong Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Sơn La: Đẩy mạnh quản lý vốn vay hỗ trợ nông dân  - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và thực hiện ủy thác ngân hàng thông qua tổ chức Hội Nông dân năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Thực hiện có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Để thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý QHTND và thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng trong thời gian tới, đề nghị HND các cấp, các đồng chí học viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Về vận dụng tốt các kiến thức đã tiếp thu được vào công tác quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị mình phù hợp, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân và tổ chức các hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân, giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế theo hướng liên kết, xây dựng nông thôn mới.

Sơn La: Đẩy mạnh quản lý vốn vay hỗ trợ nông dân  - Ảnh 3.

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Văn Ngọc

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy có chủ trương lãnh đạo, chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao tham gia đóng góp, xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam.

Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH; Ngân hàng NN&PTNT cấp huyện, thành phố, Thực hiện tốt các nội dung uỷ thác; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ TK&VV; chủ động đôn đốc các tổ TK&VV thực hiện quy ước hoạt động và hợp đồng uỷ nhiệm với phòng giao dịch Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT cấp huyện, chú trọng công tác bình xét lựa chọn hộ vay vốn đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng; đôn đốc trả nợ, trả lãi đúng hạn. Không để thành viên vay vốn sử dụng vốn sai mục đích, hạn chế dư nợ quá hạn.

Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mỗi cán bộ Hội các cấp cần phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới. Đảm bảo mỗi cán bộ Hội phải tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực, sáng tạo trong thực nhiệm vụ được giao. HND các huyện, thành phố về tham mưu xây dựng Đề án kiện toàn, thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sơn La: Đẩy mạnh quản lý vốn vay hỗ trợ nông dân  - Ảnh 4.

Sơn La: Đẩy mạnh quản lý vốn vay hỗ trợ nông dân  - Ảnh 5.

Sơn La: Đẩy mạnh quản lý vốn vay hỗ trợ nông dân  - Ảnh 6.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và thực hiện ủy thác ngân hàng thông qua tổ chức Hội Nông dân năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao đảm bảo việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý QHTND cho lãnh đạo và cán bộ Quỹ các cấp nhằm triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành tốt nguồn vốn, đảm bảo sử dụng vốn QHTND an toàn, hiệu quả và tăng trưởng bền vững. Triển khai thực hiện hiệu quả các dự án từ nguồn vốn vay QHTND tại cơ sở gắn với công tác kiểm tra, giám sát, bảo toàn nguồn vốn vay QHTND. Nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước tại các cơ sở Hội.

Đồng thời giúp các cấp Hội Nông dân; tổ trưởng tổ TK&VV… trong quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn vay ủy thác có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương. Nâng cao nhận thức, kiến thức về nghiệp vụ vay vốn uỷ thác thông qua tổ chức Hội Nông dân cho cán bộ Hội Nông dân các cấp; tổ trưởng tổ TK&VV. Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết