Phát triển lợi thế sản phẩm quốc gia
Phát triển lợi thế sản phẩm quốc gia
Mới đây, Chính phủ đã chính thức phê duyệt bổ sung con tôm vào Danh mục sản phẩm quốc gia (thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020), theo đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có ...
Đưa công nghệ I-xra-en giúp nông dân Việt Nam
Đưa công nghệ I-xra-en giúp nông dân Việt Nam
Tiếp tục chuyến công tác tại I-xra-en, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Lại Xuân Môn cùng các thành viên đoàn tập trung nghiên cứu về công nghệ tưới tiêu tiết kiệm, hợp ...
Thời tiết
Thương hiệu uy tín