Sản xuất lúa theo chuỗi giá trị
Sản xuất lúa theo chuỗi giá trị
Trạm Khuyến nông Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) vừa tổ chức “Hội thảo mô hình sản xuất giống lúa xác nhận theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm” tại thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa.
Thời tiết
Thương hiệu uy tín