Gỡ khó cho doanh nghiệp sản xuất phân bón
Gỡ khó cho doanh nghiệp sản xuất phân bón
Sản xuất dư thừa nhưng một số loại phân bón vẫn được nhập khẩu ồ ạt đã khiến phân bón trong nước không cạnh tranh nổi với phân bón nhập khẩu. Tự tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ phân bón ...
Nghệ An: Sản xuất mạ khay và cấy bằng máy
Nghệ An: Sản xuất mạ khay và cấy bằng máy
Vụ xuân 2017, HTX Nông nghiệp Thanh Liên huyện Thanh Chương đã áp dụng kỹ thuật sản xuất mạ khay và cấy máy trên diện rộng để tạo một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.
Thời tiết
Thương hiệu uy tín