Sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao
Sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao
Nếu Đề án “Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao cho vùng ĐBSCL tại An Giang” được triển khai sẽ là một đòn bẩy giúp ngành cá tra phát triển; đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Tùng ...
Thời tiết
Thương hiệu uy tín