Hệ thống cảm biến điện tự động trong nuôi lợn
Hệ thống cảm biến điện tự động trong nuôi lợn
Bằng sự sáng tạo của mình, anh Nguyễn Văn Toán, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã tạo nên một hệ thống cảm biến điện tự động giúp cập nhật đầy đủ các thông số trong chuồng nuôi lợn của ...
Hệ thống cảm biến điện tự động trong nuôi lợn
Hệ thống cảm biến điện tự động trong nuôi lợn
Bằng sự sáng tạo của mình, anh Nguyễn Văn Toán, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã tạo nên một hệ thống cảm biến điện tự động giúp cập nhật đầy đủ các thông số trong chuồng nuôi lợn của ...
Lan tỏa những mô hình khuyến ngư
Lan tỏa những mô hình khuyến ngư
Năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phát huy tốt vai trò cầu nối chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người nông đân, nhất là đưa các con giống mới được khảo nhiệm, tuyển trọn vào ...
Thời tiết
Thương hiệu uy tín