Tiêu điểm
Giúp nhau sản xuất, hỗ trợ khi rủi ro

Giúp nhau sản xuất, hỗ trợ khi rủi ro

Hơn 15 năm qua, mô hình tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển được tỉnh ta phát triển tại nhiều địa phương ven biển đã phát huy hiệu quả, giúp ngư dân vươn khơi sản xuất tăng thu nhập, gắn kết tương trợ nhau khi gặp rủi ro, tai nạn trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Cần phối hợp chặt chẽ khi bàn giao người cách ly tập trung về địa phương

Cần phối hợp chặt chẽ khi bàn giao người cách ly tập trung về địa phương

Trong thời gian vừa qua, một số đơn vị khi tổ chức cách ly chưa thực hiện đầy đủ các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Sự việc bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngay sau khi rời khu cách ly về Quảng Ninh khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 là một ví dụ điển hình.