Tiêu điểm
Sáu tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 540.000 lao động

Sáu tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 540.000 lao động

Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, theo tổng hợp từ các địa phương, trong sáu tháng đầu năm, ước tính đã giải quyết việc làm cho 540.000 lao động, đạt 36,5% kế hoạch đặt ra. Trong đó, riêng tháng 6, 120.000 lao động được giải quyết việc làm.