Tiêu điểm
EVN nỗ lực vượt khó hoàn thành mục tiêu kế hoạch

EVN nỗ lực vượt khó hoàn thành mục tiêu kế hoạch

Năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.