Nơi Khiến Em Lắng Đọng - Ji An x Jarvis Huỳnh Sáng tác : Bảo Thạch Ca sĩ : Ji An Music Producer: Nguyễn Đình Vũ, Jarvis Huỳnh Graphic : Phan Anh ------------...