Tiêu điểm
VNPT hỗ trợ Quảng Nam đẩy mạnh hạ tầng viễn thông- CNTT

VNPT hỗ trợ Quảng Nam đẩy mạnh hạ tầng viễn thông- CNTT

Trong 5 năm qua, Quảng Nam đã có những thay đổi vượt bậc về hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin (VT-CNTT), đáp ứng nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, như nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, đặc biệt phải kể đến chỉ số ICT Index từ 41 (năm 2018) đến năm 2019 là 18…

Những giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện

Những giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện

Với mục tiêu xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) trở thành tổ chức truyền tải điện tiên tiến trên thế giới, EVNNPT đã đề ra mục tiêu, lộ trình và những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực truyền tải điện.