Mới đây, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có thông báo sẽ có 3 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên do nguồn nước gặp khó nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị các đơn vị liên quan cần tối ưu việc lấy nước.