Tiêu điểm

Đã nhận hỗ trợ sau đó thuộc F0, F1 có được hỗ trợ thêm tiền ăn?


Ông Thủy Hồ hỏi, khi có xuất hiện dịch COVID-19 tại cộng đồng, nơi ông ở đã thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày từ 23/8/2021 đến ngày 6/9/2021 và những người lao động bị mất việc đã được hỗ trợ 1.500.000 đồng.

Sau này người từ các vùng có dịch trở về bị mắc COVID-19 (F0) khiến một số người lao động tại địa phương thành đối tượng F1 và được yêu cầu cách ly tại nhà. UBND xã có thông báo những trường hợp cách ly tại nhà F0 và F1 được nhận 80.000 đồng/ngày không bao gồm những người đã được hỗ trợ 1.500.000 đồng trước đó.

Ông Hồ hỏi, những người F1 cách ly tại nhà đã được nhận 1.500.000 đồng thì không được hỗ trợ tiền ăn là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản C Điều 2 Mục I Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định về nguyên tắc hỗ trợ như sau: Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8 mục II Nghị quyết này – Hỗ trợ tiền ăn với F0, F1) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Như vậy, người lao động đã hưởng một chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền nếu sau đó thuộc đối tượng F0, F1 theo quy định thì được hưởng thêm chính sách hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/ngày.

Chinhphu.vn

Nguồn:baochinhphu.vn Copy link
Bài viết liên quan