Tiêu điểm
  • :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chọn tạo giống thành công hai dòng gà Hắc Phong có xương và thịt màu đen, da giòn, rất thơm ngon
22/09/2023
Gà Hắc Phong có xương và thịt màu đen, da giòn, rất thơm ngon… là loại gà quý hiếm ở Việt Nam.