Tiêu điểm
  • :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Những ai được miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú từ ngày 5/2
Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương sẽ được miễn lệ phí đăng ký cư trú theo thông tư mới.