Tiêu điểm
  • :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương
Lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Long An, Ninh Thuận vừa trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.