Tiêu điểm

Quạt điều hòa Coex: Đánh bay nắng nóng mùa hè (CA-7116)