Tiêu điểm

650 cơ sở sử dụng thương hiệu ''Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành''


Từ khi công bố vào cuối năm 2017 đến nay, thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã được cấp chứng nhận sử dụng cho 650 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn. 

Trong đó, gồm sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoa (541 cơ sở), rau (85 cơ sở), cà phê arabica (13 cơ sở) và du lịch canh nông (11 cơ sở). 

Sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ du lịch còn thường xuyên được kiểm tra, giám sát chất lượng nông sản từ các cơ quan chức năng trong tỉnh Lâm Đồng. 

Nhờ vậy, chất lượng sản phẩm rau, hoa, cà phê arabica ngày càng được nâng cao, đồng thời đạt các tiêu chí về đảm bảo an toàn thực phẩm, đa dạng về mẫu mã, hình thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 

 

 
Nguồn:baolamdong.vn Copy link
Bài viết liên quan