Tiêu điểm

Tổng Bí thư chủ trì họp báo kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIII


Ngay sau khi kết thúc Đại hội, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Báo chí Đại hội đã diễn ra buổi họp báo thông báo kết quả về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng thông báo với các nhà báo trong nước và quốc tế Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp, rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch.

Tổng Bí thư chủ trì họp báo kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thông báo về thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII

“Mọi người đều cảm thấy không khí vui mừng trước thành công của Đại hội, thành công cả về nội dung, cách thức tổ chức, lề lối làm việc và kết quả cuối cùng thông qua Nghị quyết Đại hội”- Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh tới ba điểm mới nổi bật của Đại hội XIII.

Thứ nhất, mà cũng là khó nhất, là chuẩn bị văn kiện. Khối lượng văn kiện Đại hội lần này nhiều và Đại hội lần này tổng kết Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, có ý nghĩa cao hơn và mang tầm lý luận.

Văn kiện Đại hội XIII đã có tới 80 lần sửa đi, sửa lại, lấy ý kiến toàn Đảng, toàn dân. Lần đầu tiên đăng toàn văn để toàn dân góp ý kiến, tổng hợp. Đến khi ra Đại hội làm báo cáo tổng hợp chung trình Đại hội. Đây là cách làm mới.

“Có thể nói Văn kiện Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân”- Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư chủ trì họp báo kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIII
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, có thể thấy một không khí tin cậy lẫn nhau, hồ hởi, phấn khởi mừng đất nước phát triển, Đại hội thành công

Thứ hai, khâu nhân sự được làm từ 2018 đến giờ. Có thể nói chưa bao giờ nhân sự Đại hội Đảng được làm như lần này với tinh thần chu đáo, cẩn thận, khách quan, công tâm, làm từng bước.

“Khi đưa ra Đại hội nhất trí rất cao, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ bầu 1 lần là xong”- Tổng Bí thư nói

Thứ ba, công tác tổ chức phục vụ Đại hôi đã chu đáo, cẩn thận về nơi ăn ở, đi lại, bảo đảm an toàn tuyệt đối nhất là bối cảnh Covid-19.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, có thể thấy một không khí tin cậy lẫn nhau, hồ hởi, phấn khởi mừng đất nước phát triển, Đại hội thành công.

Tổng Bí thư chủ trì họp báo kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIII
Đông đảo các nhà báo trong nước và quốc tế dự họp báo về Đại hội XIII

Nhiệm vụ sau Đại hội, theo Tổng Bí thư, điều quan trọng nhất là cần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể hóa, thể chế hóa thành chủ trương, quyết liệt trong thực hiện. “Phải ra của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh. Thế mới là thành công”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đã biểu dương tâm huyết, nhiệt tình, đóng góp rất quan trọng và to lớn vào thành công Đại hội của đội ngũ báo chí truyền thông. “Sau Đại hội, báo chí cần truyền cảm hứng, khí thế Đại hội để tạo sức mạnh mới, khí thế mới tới toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”- Tổng Bí thư yêu cầu.

Quang Lộc - Cấn Dũng

Tác giả: Quang Lộc - Cấn Dũng
Bài viết liên quan