Tiêu điểm

Quảng Ninh: Tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI


Quảng Ninh vẫn là tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỷ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% cùng kỳ.

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến ngày 20/11/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ, tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với 10 tháng.

Quảng Ninh: Tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Đầu tháng 1/2023, tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi công xây dựng Dự án Phát triển công nghiệp BW Bắc Tiền Phong với tổng diện tích quy hoạch 7,4 ha, có tổng mức đầu tư 20,5 triệu USD.

Trong 11 tháng, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 20,25 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018-2023.

Sau 11 tháng, tổng vốn án đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư mới trên cả nước tăng 42,4%, đây là mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2022. Số dự án đầu tư mới tăng 58,1% so với cùng kỳ.

Đồng thời, có 1.152 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 15,9% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 6,47 tỷ USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ; có 3.166 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 4% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp đạt gần 5,97 tỷ USD, tăng 46,4% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18/21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 20,97 tỷ USD, chiếm gần 72,71% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 40,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 2,87 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 31,4% so với cùng kỳ.

Về địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 11 tháng năm 2023.

Quảng Ninh vẫn là tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỷ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2022. Đứng sau Quảng Ninh là TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,08 tỷ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo là Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,8 tỷ USD. Trước đó, tổng kết sau hơn 10 tháng năm 2023 Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,8 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư cả nước. Đứng thứ 4 về thu hút vốn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài sau 11 tháng năm 2023 là Bắc Giang với 2,7 tỷ USD và Hà Nội xếp cuối cùng trong top 5 với 2,6 tỷ USD.

Với sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động tiếp cận, nắm bắt, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản pháp lý đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp đã có tác động rất tích cực đến tốc độ thu hút đầu tư quốc tế.

Về đối tác đầu tư, trong 11 tháng năm nay, đã có 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 5,15 tỷ USD, chiếm hơn 17,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 10,9% so với cùng kỳ 2022. Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ hai với hơn 4,33 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,17 tỷ USD, chiếm gần 14,5% tổng vốn đầu tư, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

 
Tác giả: Đức Lâm
Bài viết liên quan