Tiêu điểm

11 tháng, vận tải hành khách, hàng hóa tăng 2 con số


Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 11 tháng năm 2023 vận tải hành khách, hàng hóa tăng 2 con số.

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động vận tải vào tháng cuối năm tăng trưởng tích cực cả về vận tải hành khách và hàng hóa. Vận chuyển hành khách tháng 11/2023 tăng 5,1% và luân chuyển hành khách tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 7,7% và luân chuyển hàng hóa tăng 8,8%.

Tính chung 11 tháng năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 11,5% và luân chuyển tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 12,9% và luân chuyển tăng 10,5%.

Đường sắt

11 tháng vận tải hành khách, hàng hóa tăng 2 con số

Vận tải hành khách tháng 11/2023 ước đạt 403,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 2,4% so với tháng trước và luân chuyển 20,4 tỷ lượt khách.km, tăng 2,3%. Tính chung 11 tháng năm 2023, vận tải hành khách ước đạt 4.203,5 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 222,5 tỷ lượt khách.km, tăng 23,9% chủ yếu do lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trở lại.

Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 4.189,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước và 181,9 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 9,7%; vận tải ngoài nước ước đạt 13,9 triệu lượt khách vận chuyển, gấp 3,1 lần và 40,6 tỷ lượt khách.km luân chuyển, gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước.

Đối với vận tải hàng hóa tháng 11/2023 ước đạt 189,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 3% so với tháng trước và luân chuyển 43,1 tỷ tấn.km, tăng 3,9%. Tính chung 11 tháng năm 2023, vận tải hàng hóa ước đạt 2.062,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 442,4 tỷ tấn.km, tăng 10,5%. Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 2.021,7 triệu tấn vận chuyển, tăng 13,1% và 277,9 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 13,5%; vận tải ngoài nước ước đạt 40,6 triệu tấn vận chuyển, tăng 3% và 164,5 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 5,8%.

 
Tác giả: Hải Linh
Bài viết liên quan