Tiêu điểm

Bộ Tài chính đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh


Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023, với tổng số thuế đề xuất gia hạn hơn 100 nghìn tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo dự thảo nghị định, với thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 1 đến tháng 5/2023 và quý I/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2023 và quý II/2023. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 1 đến tháng 6/2023 và quý I, quý II năm 2023 là khoảng 64.000 - 65.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2023.

-6067-1675677294.jpg

Dự kiến tổng số thuế đề xuất gia hạn hơn 100 nghìn tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trong năm 2023.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 42.800 - 43.600 tỷ đồng.

Để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5 đến ngày 30/11/2023.

Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/11/2023.

Năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí... Tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn thuế dự kiến khoảng 233,5 nghìn tỷ đồng, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Trong năm 2022, Bộ Tài chính đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân với số tiền khoảng 233.000 tỷ đồng. Miễn giảm như vậy, nhưng thu NSNN năm 2022 vẫn vượt hơn 27% so với dự toán.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, năm nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ những tác động bất lợi của kinh tế thế giới. Vì vậy, ngành tài chính tiếp tục hướng về doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục giãn, hoãn thuế cho doanh nghiệp; giảm thuế môi trường xăng dầu; giảm 30% tiền thuê đất và một số cơ chế chính sách khác để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; đồng thời đôn đốc giải ngân đầu tư công và bố trí những dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phát cho nền kinh tế phát triển.

T.H

Bài viết liên quan