Tiêu điểm

Giãn cách thành phố Hà Tĩnh từ 12h ngày 8/6


Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định, từ 12h ngày 8/6 thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ TP. Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) với gần 24.760 hộ gia đình, hơn 100.000 nhân khẩu để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Giãn cách thành phố Hà Tĩnh từ 12h ngày 8/6. Ảnh: Báo SKĐS

Thực hiện việc cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã/phường cách ly với xã/phường. Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND TP. Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở GTVT và đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ TP. Hà Tĩnh và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh thành lập các chốt liên ngành kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện vào/ra trên TP. Hà Tĩnh để thực hiện phòng chống dịch bệnh.

Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND TP. Hà Tĩnh tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Nguồn:baochinhphu.vn Copy link
Bài viết liên quan