Tiêu điểm
Cựu chiến binh trẻ làm giàu từ dê Boer

Cựu chiến binh trẻ làm giàu từ dê Boer

Giữa đất cà phê Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, cựu chiến binh Vũ Thanh Tâm đã trở thành một điển hình bởi thái độ tích cực trong cuộc sống, hăng say lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình. Những năm tháng được luyện rèn trong môi trường quân đội đã giúp người cựu chiến binh trẻ vững vàng trong đời sống hàng ngày. 

Hiệu quả kép từ THT nuôi bò hàng hóa ở Hùng Mỹ

Hiệu quả kép từ THT nuôi bò hàng hóa ở Hùng Mỹ

Khó khăn trong vấn đề nuôi bò theo hướng hàng hóa là làm sao hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sự ra đời của mô hình tổ hợp tác (THT) đã giúp một số hộ dân ở xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) thu được lợi ích kép trong quá trình sản xuất.