Tiêu điểm

Sẽ bỏ quy định xuất trình sổ hộ khẩu tại 20 nghị định


Các quy định yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại 20 nghị định khác nhau sẽ bị bãi bỏ từ 1/1/2023, khi nghị định mới được ban hành.

Bộ Công an vừa hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Khi được thông qua và ban hành, nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Dự thảo Nghị định được xây dựng gồm 18 điều trong đó có 16 điều để sửa đổi các nghị định có quy định liên quan. Nghị định cũng bỏ các quy định yêu cầu công dân phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Ngoài ra, dự thảo nghị định quy định cơ quan chức năng được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Căn cước công dân gắn chip và mã định danh cá nhân là giải pháp thay thế sổ hộ khẩu. Ảnh minh họa: Phạm Ngôn.

Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong 5 phương thức sau:

- Sử dụng thiết bị đọc mã QR, thiết bị đọc chíp trên thẻ căn cước công dân có gắn chíp.

- Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua cổng dịch vụ công.

- Sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, khai thác, sử dụng thông tin hiển thị trong ứng dụng VNEID.

- Các phương thức khác theo quy định của của pháp luật chuyên ngành.

Cơ quan có thẩm quyền chỉ được phép yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú khi không khai thác được thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc chưa được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào vận hành thống nhất, người dân có thể khai thác thông tin cư trú trong trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện thủ tục hành chính.

Tác giả: Hồng Quang
Bài viết liên quan